Improved Safety is een jonge organisatie die uw vragen en problemen op het terrein van wet- en regelgeving serieus neemt.

Onze visie vindt u symbolisch terug in ons logo: het ontdekken van de risico's in onze leefomgeving met een scherp oog op de toekomst!

Klik op een van de plaatjes voor een korte toelichting.
Improved Safety biedt ondersteuning en advies bij: Veiligheid, Arbozorg, Wet- en regelgeving, Machineveiligheid, Industriële omgeving, Machinerichtlijn, CE-markering, Risiso-analyses, Atex richtlijnen, QRA (Quantitative Risk Analysis = kwantitatieve risico-analyse), Milieu Risico Analyse (MRA), MCA/installatiescenario’s, BRZO-‘99 ondersteuning, aanvullende risico-inventarisatie en evaluatieregeling (A-RIE), Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi), Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals (GHS), REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen).
Om onze werkzaamheden arbo-technisch veilig uit te kunnen voeren dient de arbowet geďmplementeerd te worden. Dit door bijvoorbeeld de machinerichtlijn in te vullen.
Om onze omgeving te beschermen dienen wet en regelgeving met betrekking tot milieuzorg geaccepteerd en geďmplementeerd te worden.
Stoffen brengen risico's met zich mee. Kent u als ondernemer de risico's en bent u in staat uw werknemer en de omgeving te beschermen tegen de risico's? Wij kunnen u hulp bieden bij de actuele wetgeving zoals de BRZO-'99, A-RIE en de BEVI. Veiligheids-informatiebladen helpen wij mee opstellen.